לוגו משרד המשפטים ונציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

הכנס השנתי של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
לציון היום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 2020

כנס וירטואלי
היום שאחרי התיעדוף

ערך החיים של אנשים עם מוגבלות
לאור דו"ח התיעדוף

2/12
 יום ד'

3/12
 יום ה'

9/12
 יום ד'

ההשתתפות ללא תשלום אך מותנית בהרשמה מראש

הכנס יונגש וילווה בתמלול ובתרגום
לשפת הסימנים בממשק הזום לאורך כל הימים

תוכנית הכנס

2/12 יום ד׳
בין מוגבלות לתיעדוף וביו אתיקה

בשיתוף המרכז לבריאות, משפט ואתיקה, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

 ט"ז כסלו תשפ"א

14:00 – 14:15
ברכות ודברי פתיחה

14:15 – 14:45
מי בכלל צריך ביואתיקה?

14:45 – 15:30
ביואתיקה ומוגבלות
ההקשר המורכב

15:30 – 15:45
הפסקה

15:45 – 17:30
איך מתעדפים? קריטריונים וחלופות

ההשתתפות ללא תשלום אך מותנית בהרשמה מראש

3/12 יום ה׳
היום שאחרי התיעדוף

 י"ז כסלו תשפ"א

14:00 – 14:15
פתיחה וברכות
ח״כ אבי ניסנקורן, שר המשפטים
עו״ד סיגל יעקבי, מ״מ מנכ״ל משרד המשפטים

14:15 – 14:45
דברי פתיחה:
השלכות משבר הקורונה על אנשים עם מוגבלות בישראל
אברמי טורם, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

14:45 – 15:30
מושב ראשון: מראה דו צדדית 
השקפות והשתקפויות בדו"ח התיעדוף והמאבק בו

15:30 – 15:45
הפסקה

15:45 – 16:45
מושב שני: איך צומחים מכאן? 
שיח בין מגזרי

16:45 – 17:00
מהדרה להכלה
דברי סיכום

ההשתתפות ללא תשלום אך מותנית בהרשמה מראש

9/12 יום ד׳
יחד משנים את התיעדוף

כ"ג כסלו תשפ"א

14:00 – 15:00
תיעדוף בפריזמה בינלאומית
בהשתתפות מומחים מהעולם

15:00 – 15:45
מושב ראשון: ניצחון או כישלון?
מנהיגות והמאבק הציבורי בדו"ח התיעדוף

15:45 – 16:00
הפסקה

16:00 – 17:00
מושב שני: השתתפות ושיח
הטמעת מנגנוני שיתוף ציבור

17:00 – 17:15
תובנות ומחשבות לעתיד
דברי סיכום

ההשתתפות ללא תשלום אך מותנית בהרשמה מראש

על נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות הוקמה בשנת 2000 במשרד המשפטים
על מנת ליישם את חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ולהפוך אותו מאות כתובה למציאות.
עם אשרור אמנת האו"ם בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות על ידי ממשלת ישראל בשנת 2012 מונתה הנציבות
להיות הגוף האמון על קידום האמנה וניטורה. הנציבות פועלת למניעת אפלייה, קידום הנגישות,
מדיניות והשתתפותם של אנשים עם מוגבלות בחברה הישראלית.

הכנס יונגש וילווה בתמלול ובתרגום לשפת הסימנים בממשק הזום לאורך כל הימים

לבקשת התאמות מיוחדות נוספות ניתן לבקש
בטופס ההרשמה הממוחשב או בכתובת הדוא"ל:
HadrachaNez@justice.gov.il

ההשתתפות ללא תשלום אך מותנית בהרשמה מראש

לפרטים נוספים אודות הכנס ניתן לפנות למייל:
pniotnez@justice.gov.il | טל': *6763

לוגו משרד המשפטים ונציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות